Privacy - HelloFysioapp - De alles in één e-health oplossing voor fysiotherapie

Download hier de Privacyverklaring HelloFysio voor de Cliënt in pdf

Download hier de Privacyverklaring HelloFysio in pdf

 

Cliënt

 

De praktijk en jouw fysiotherapeut bieden je, in samenwerking met HelloFysioApp, het platform voor online fysiotherapie (te vinden op www.hellofysioapp.nl).

 

Via het platform worden (persoons)gegevens van jou en over jouw behandeling verwerkt. Die gegevens kunnen worden ingevuld door iemand van de praktijk, door de fysiotherapeut en door jou. Daar dit privacygevoelige gegevens zijn vinden wij het net als jij belangrijk dat we er zorgvuldig mee omgaan.

 

HelloFysioApp, onderdeel van Health-e bv i.o. en gevestigd te Amsterdam aan het W.G. Plein 369 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60417633, is op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: ‘’Wbp’’) de bewerker van de persoonsgegevens (hierna: “HelloFysioApp”). De praktijk waar jouw fysiotherapeut werkt is de verantwoordelijke.

We leggen in deze verklaring uit welke gegevens we verwerken en hoe we ermee omgaan. We houden ons hierbij aan de regels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens die zijn opgeschreven in de Wbp. Als je vragen hebt dan kun je die altijd stellen aan jouw fysiotherapeut.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 april 2014.

 

Nog geen 18 jaar?

Ben je nog geen 18 jaar? Vraag dan eerst aan de fysiotherapeut of je toestemming nodig hebt van je ouders om gebruik te maken van de online fysiotherapie. Kan je die niet zo snel te pakken krijgen? Overleg dan met je ouders.

 

Door jou ingevulde gegevens

De fysiotherapeut of jijzelf zorgt ervoor dat er een account op jouw naam wordt aangemaakt. Met het account heb je toegang tot het platform. Als je gebruik maakt van het account moet je nog wat extra gegevens invullen. Die gegevens slaan wij op. Wij slaan deze gegevens van jou op:
– naam

– e-mailadres

– adres

– geslacht

– geboortedatum

– telefoonnummer

– gegevens van jouw behandeling

 

Deze gegevens worden ook gebruikt door jouw fysiotherapeut om een elektronisch patiëntendossier voor jou aan te maken.

Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw wachtwoord. Het is niet de bedoeling dat je het wachtwoord ook aan andere mensen geeft. Dat is om te voorkomen dat anderen zomaar mee kunnen lezen met jouw behandeling.

Het account geeft toegang tot de online behandeling. Tijdens de behandeling vul je gegevens over jezelf in. Dit zijn ook persoonsgegevens die je aan ons geeft.

Wij zullen zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en de door jou of jouw fysiotherapeut ingevulde gegevens niet aan anderen geven tenzij:

1) jij (16 jaar of ouder) en (12 tot 16 jaar oud)/of (jonger dan 12 jaar) jouw wettelijk vertegenwoordiger ons of jouw fysiotherapeut daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft;

2) jouw fysiotherapeut ons vraagt om de gegevens te delen met anderen. Als de fysiotherapeut bijvoorbeeld op vakantie gaat dan kan hij of zij voor een vervanger zorgen. Dan zal de fysiotherapeut de vervanger met onze hulp toegang geven tot jouw behandeling. Wij vertrouwen hierbij volledig op het oordeel van de fysiotherapeut;

3) de wet ons en de fysiotherapeut daartoe verplicht.

 

Bewaartermijn

Wij slaan de gegevens op voor de duur van jouw behandeling. De fysiotherapeut geeft aan wanneer de behandeling klaar is. Daarna bewaren wij de gegevens voor zolang als dat is afgesproken met de praktijk waar de fysiotherapeut aan verbonden is.

Als de fysiotherapeut aangeeft dat de gegevens verwijderd moeten worden dan zorgt de praktijk of zorgen wij ervoor dat de gegevens zo snel mogelijk van onze systemen verwijderd worden. Als geheel verwijderen technisch niet mogelijk is, wordt ervoor gezorgd dat de gegevens niet langer aan jou(w account) gekoppeld zijn. Het worden dan losse gegevens die niet meer oproepbaar zijn als jouw gegevens.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Als jij graag wilt weten welke gegevens er van jou opgeslagen zijn of als je gegevens wilt laten veranderen of verwijderen dan kun je dat bespreken met jouw fysiotherapeut.

Als de wet er geen stokje voor steekt, zal de fysiotherapeut zorgen dat de gegevens aangepast of verwijderd worden. Als jij inzage wilt, dan kun je gebruik maken van jouw account. Daarin kun je zien welke gegevens er van jou zijn opgeslagen bij ons.

De fysiotherapeut kan verwijdering weigeren als:

 

1) in de wet staat dat de gegevens bewaard moeten blijven;

2) een belang van iemand anders dan jij zo groot is dat het groter is dan jouw belang bij het verwijderen van de gegevens.

Let op! De fysiotherapeut moet bij het inwilligen rekening houden met jouw leeftijd. Als je nog geen 16 jaar oud bent dan heb je meestal de hulp van jouw wettelijk vertegenwoordigers nodig om gegevens te wijzigen. Als nog geen 12 jaar oud bent heb je ook de hulp van jouw wettelijk vertegenwoordigers nodig om een verzoek tot verwijdering en/of inzage te doen.

 

Klikgegevens

Bij het gebruik van ons platform en de webapplicaties via jouw account houden wij jouw klikgedrag bij. Wij verzamelen informatie waaruit blijkt hoe je door het platform heen klikt. Het gaat hier niet om de door jou ingevulde gegevens.

Wij gebruiken de informatie om de functionaliteit van het platform te verbeteren. Wij anonimiseren de gegevens voor zover mogelijk.

Als je bij ons inlogt slaan wij ook jouw IP-adres (het adres van jouw computer) op. In geval van misbruik van het account en/of het platform, dan bewaren wij jouw IP-adres om misbruik in het vervolg te voorkomen.

Elektronisch uitwisselen

Het kan zijn dat er op verzoek van jouw Praktijk en fysiotherapeut gebruik wordt gemaakt van een koppeling met systemen van derden waaronder mogelijk een elektronisch cliënten of patiënten dossier. Indien dit het geval is dan zal de fysiotherapeut of Praktijk je daarvan op de hoogte stellen en indien nodig toestemming voor vragen.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 

– door middel van encyrptie zijn wachtwoorden van onze gebruikers niet te achterhalen;

– wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en het platform wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;

– onze systemen draaien op servers op een locatie die 24 uur per dag beveiligd wordt;

– toegang tot de servers is beperkt en slechts toegankelijk voor medewerkens waarvoor toegang strict noodzakelijk is;

– er worden dagelijks backups gemaakt zodat indien nodig gegevens hersteld kunnen worden.

 

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze verklaring veranderen als wij onze procedures aanpassen. Natuurlijk blijven de verklaring en onze procedures voldoen aan de wet.

Als wij de verklaring aanpassen dan zullen we dat melden via jouw account. Als je het niet eens bent met de verandering, dan kun je dat bespreken met jouw fysiotherapeut.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij jouw fysiotherapeut. Wanneer de praktijk het antwoord niet weet, dan kan de praktijk contact opnemen met HelloFysioApp.

 

Privacyverklaring HelloFysioApp Fysiotherapeut

 

Inleiding

Jouw praktijk biedt jou in samenwerking met HelloFysioApp de mogelijk om gebruik te maken van de online behandelingomgeving van HelloFysioApp. Via het platform (te vinden op www.hellofysioapp.nl) van HelloFysioApp voor online behandeling, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Jouw praktijk en HelloFysioApp vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o. en gevestigd te Amsterdam aan het W.G. Plein 369 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60417633, is op basis van de Wbp de bewerker van de persoonsgegevens (hierna: “HelloFysioApp”). De praktijk waar jij werkzaam bent is de verantwoordelijke. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 april 2014.

 

Actief verstrekte gegevens

Voor het gebruik van het platform moet jouw praktijk bepaalde persoonlijke gegevens over jou bij ons achterlaten. Om toegang te hebben tot ons platform is het nodig om een persoonlijk account te hebben. De gegevens die wij daarvoor van jou verwerken worden aangeleverd door jouw praktijk. De gegevens die wij daarbij opslaan noemen wij actief verstrekte gegevens. Het gaat om de volgende gegevens:

 

– naam

– e-mailadres

– geslacht

– geboortedatum

– telefoonnummer

– profielfoto

– specialisatie

– IP-adres

– BIG-registratie

– gebruikersnaam

– wachtwoord

 

Het invullen van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van jouw praktijk. We zullen de actief verstrekte gegevens niet aan anderen verstrekken tenzij: 1) we daartoe wettelijk verplicht zijn, 2) als wij daartoe verplicht zijn op grond van de overeenkomst met jouw praktijk of 3) als je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Jouw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van jouw account. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, moet je zo snel mogelijk contact met jouw praktijk of de beheerder van jouw praktijk op nemen, zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen.

 

Inzage, correctie en verwijdering

In jouw account heb je inzage in de persoonsgegevens die de praktijk aan ons heeft verstrekt en kun je deze gegevens indien nodig wijzigen.

Mocht je geen toegang meer hebben tot jouw account dan kun je vragen om inzage, wijziging of verwijdering van jouw (persoons-)gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt hiervoor terecht bij de praktijk. De praktijk en de beheerder beoordelen de aanvraag en verwerken deze.

Houd er rekening mee dat in sommige gevallen op grond van wet- en/of regelgeving jouw gegevens niet geheel verwijderd mogen worden. Zo moeten gegevens die in het kader van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn opgeslagen voor een minimale duur worden bewaard. De praktijk waar je werkt kan met HelloFysioApp overeen zijn gekomen dat HelloFysioApp deze taak voor haar vervult. De praktijk kan het verzoek om jouw (persoons-)gegevens te verwijderen in dit geval en in andere gevallen gemotiveerd afwijzen.

Jouw account wordt op verzoek van de praktijk gedeactiveerd of verwijderd. De praktijk zal dit onder andere verzoeken als je niet langer voor de praktijk werkt of besluit niet langer online te behandelen. Nadat jouw account gedeactiveerd of verwijderd is, heb je geen toegang meer tot het account.

Indien jouw account enkel gedeactiveerd wordt, dan blijven jouw profielgegevens nog wel intact op onze systemen staan. De praktijk zal vaak voor deactiveren (in plaats van verwijderen) kiezen als de (online) behandeling van jouw (voormalige) cliënten nog wel doorlopen.

Indien er een verzoek tot verwijdering wordt gedaan door de praktijk, dan verwijderen wij of de beheerder jouw profielgegevens. Als geheel verwijderen technisch niet mogelijk is, zorgen wij of de beheerder ervoor dat de gegevens niet langer aan jouw account gekoppeld zijn. Het worden dan losse gegevens die niet meer herleidbaar zijn als jouw gegevens.

 

Bewaartermijn

De door de praktijk actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang jouw account in gebruik is en totdat jij en de praktijk of enkel de praktijk aangeeft dat het account verwijderd dient te worden. Dan worden de gegevens verwijderd of in ieder geval ontkoppeld. Indien de overeenkomst ten behoeve van de levering van het platform tussen jouw praktijk en HelloFysioApp ten einde komt om welke reden dan ook, dan worden de gegevens ook verwijderd of in ieder geval ontkoppeld.

 

Passief verstrekte gegevens

Op HelloFysioApp worden gebruiksgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot het platform te kunnen maken. Wij houden jouw klikgedrag bij wanneer je gebruik maakt van het platform en die informatie gebruiken we om de functionaliteiten te verbeteren. Wij anonimiseren deze gegevens voor zover mogelijk.

Ook wordt jouw IP-adres opgeslagen als je een bezoek brengt aan het platform. In geval van misbruik van het platform bewaren wij jouw IP-adres om misbruik in het vervolg te voorkomen.

Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Vraag toestemming voor verwerking bijzondere persoonsgegevens

De gegevens die verband houden met de behandeling van jouw cliënt, worden door de Wbp aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Voordat deze gegevens kunnen worden verwerkt is er toestemming nodig van de cliënt. Het is jouw verantwoordelijkheid de cliënt in te lichten over de verwerking van deze persoonsgegevens via het platform ten behoeve van de online behandeling. Je dient hiervoor (indien je dat nodig acht) toestemming te vragen aan de cliënt en/of zo nodig aan de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

 

HelloFysioApp zal in overleg met jouw praktijk adequate beveiligingsmaatregelen treffen om te voorkomen dat deze gegevens in handen van derden vallen. Onder het volgende kopje kun je meer lezen over de beveiligingsmaatregelen.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een koppeling met een systeem van een derde bijvoorbeeld een elektronisch cliëntdossier. Bij de uitwisseling kan het zijn dat jouw gegevens worden meegezonden. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij jouw praktijk of de beheerder. Indien hier gebruik van wordt gemaakt moet je jouw cliënten hierover inlichten en zo nodig toestemming voor vragen.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 

– door middel van encyrptie zijn wachtwoorden van onze gebruikers niet te achterhalen;

– wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en het platform wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;

– onze systemen draaien op servers op een locatie die 24 uur per dag beveiligd wordt;

– toegang tot de servers is beperkt en slechts toegankelijk voor medewerkens waarvoor toegang strict noodzakelijk is.

– er worden dagelijks backups gemaakt zodat indien nodig gegevens hersteld kunnen worden.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze verklaring veranderen als wij onze procedures aanpassen. Natuurlijk blijven de verklaring en onze procedures voldoen aan de wet.

Als wij de verklaring aanpassen dan zullen we dat melden via jouw account. Als je het niet eens bent met de verandering, dan kun je dat bespreken met de praktijk waar je aan verbonden bent.

 

Vragen?

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij jouw praktijk. Wanneer de praktijk het antwoord niet weet, dan kan de praktijk contact opnemen met HelloFysioApp.

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl