Start studie blended care bij SOLK met o.a. HelloFysio

10 jun 2016

In een van onze vorige blogs maakte Sander de Casparis al melding van onze samenwerking met Hoogleraar Fysiotherapie wetenschap Cindy Veenhof en het feit dat er dit jaar twee wetenschappelijke studies van start gaan waar HelloFysio bij betrokken is. Vorige week had Sander het genoegen bij de kick-off bijeenkomst te zijn van één van deze studies; de PARASOL studie naar SOLK klachten, ofwel Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Er is sprake van SOLK als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaard. Meer dan 50% van de mensen die het spreekuur van een huisarts bezoekt heeft SOLK. De maatschappelijke relevantie is dus evident.

Samenwerkingspartners

De PARASOL studie is een samenwerking tussen de Fontys Paramedisch Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hoogeschool Amsterdam, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en Universiteit Utrecht afdeling fysiotherapiewetenschappen. Bij het onderzoek zijn onder andere Hoogleraar Fysiotherapie wetenschap Prof. Dr. C. Veenhof en hoogleraar huisartsgeneeskunde Prof. Dr. N.J. de Wit betrokken. HelloFysio (onderdeel van HC Health) is betrokken als consortium partner. De blended care vindt plaats via het online behandelplatform van HelloFysio.

SOLK HelloFysio

Maatschappelijke relevantie

Meer dan 50% van de mensen die een huisarts bezoeken hebben SOLK, grote maatschappelijke relevantie dus. Dit was twee jaar geleden aanleiding voor Prof. Dr. Niek de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde, om dit project op te zetten en te gaan leiden. Uit het cohort onderzoek wat vooraf ging aan de studie blijkt dat 67% van de patiënten met matige SOLK dezelfde klachten houdt of chronische SOLK ontwikkeld. Na vijf jaar is dat percentage 48,7%. Deze groep patiënten blijft de huisarts frequent bezoeken (≥5 keer per jaar) met SOLK gerelateerde klachten. De PARASOL studie heeft als doel om verdere somatisatie en chroniciteit te voorkomen bij mensen met matige SOLK door hen inzicht te geven in factoren die de prognose van de klachten negatief kunnen beïnvloeden, middels het stimuleren van zelfmanagement en een actieve leefstijl. Het PARASOL programma heeft een cognitief gedragsmatige aanpak. 

Doel van het onderzoek

De PARASOL studie heeft als primair doel om de effectiviteit van het programma op kwaliteit van leven en ernst van de symptomen bij patiënten met matige SOLK in vergelijking met gebruikelijke zorg te onderzoeken. Secundaire doestellingen zijn gericht op het onderzoeken van de effectiviteit van het PARASOL programma op algeheel ervaren gezondheid, beweeggedrag, zelfeffectiviteit en kosteneffectiviteit. Daarnaast wordt ook nagegaan hoeveel patiënten gebruik maken van het online gedeelte van het PARASOL programma en of dit invloed heeft op de uitkomsten. Alsmede wat belemmerende en bevorderende factoren zijn voor het gebruik van het online gedeelte vanuit het perspectief van zowel de patiënt als zorgverlener.

Aanpak onderzoek

Als eerste wordt gestart met het identificeren van patiënten met matige SOLK aan de hand van de PRESUME screeningsmethode en het randomiseren van de deelnemende gezondheidscentra. Vervolgens zullen de baseline metingen plaatsvinden waarna de gerandomiseerde gezondheidscentra met het PARASOL programma gaan starten. De controle gezondheidscentra zullen de gebruikelijke zorg blijven geven. In totaal worden 248 mensen met matige SOLK geïncludeerd. Dit zal worden gedaan vanuit de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. De baseline meting vindt na de randomisatie plaats. Drie en twaalf maanden na de baseline metingen zijn de follow-up metingen.

Aanleiding

De afgelopen jaren is onder leiding van Prof. Dr. Niek de Wit een start gemaakt met het opzetten van het SOLK project. De eerste stap was om patiënten met deze klachten vroegtijdig te identificeren bij de huisarts aan de hand van gegevens uit het EPD, om uiteindelijk middels een interventie chroniciteit te voorkomen. Om patiënten met SOLK te identificeren is de PRESUME screeningsmethode ontwikkeld en onderzocht.

1 juni 2016: officiële start

Bij de geslaagde kick-off bijeenkomst op donderdag 2 juni bij Fontys Paramedische Hogeschool waren veel consortiumleden aanwezig. Veel aandacht was er voor hoe het in de spreekkamer van de huisarts is begonnen, wat aan de PARASOL studie vooraf ging en wat we in de toekomst gaan uitvoeren met de daarbij beoogde opbrengst voor zowel praktijk, onderwijs als onderzoek. Het was mooi om het enthousiasme onder de consortium leden te voelen. We kijken dan ook met veel plezier uit naar deze mooie samenwerking!

SOLK fysiotherapie

Planning

Er moeten nog verschillende stappen genomen worden voordat er daadwerkelijk met het PARASOL programma gestart kan worden. Op dit moment zijn wij in de afrondende fase van de METC aanvraag en wordt het online deel van het PARASOL programma geschreven. Tevens zijn we bezig met het ontwikkelen van de scholing voor de poh-ggz’ers en fysiotherapeuten. De planning is dat de scholing zal plaatsvinden rond oktober/november 2016. De verwachting is dat we vanaf december 2016 kunnen starten met het PARASOL programma.

Wie voert het onderzoek uit?

Els van Westrienen is fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper en sinds twee jaar combineert zij haar werk als fysiotherapeut binnen de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra met onderzoek op het gebied van SOLK. Voor het onderzoek is een subsidie van SIA-RAAK toegekend en inmiddels is de PARASOL studie gestart. Vanaf midden juli zal Suze Toonders (fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper) bij het onderzoek worden betrokken. Suze heeft dan net haar master fysiotherapiewetenschappen afgerond en zal daarnaast ook als fysiotherapeut binnen LRJG gaan werken. Beiden zijn ook werkzaam op de Fontys Paramedische Hogeschool, waarbij zij lid zijn van het lectoraat Interprofessioneel Samenwerken.

Het onderzoek is gesubsidieerd door het NWO – SIA RAAK PUBLIEK.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl