Beëindiging activiteiten HelloFysioApp voor fysiotherapiepraktijken

4 nov 2016

HelloFysioApp, de alles-in-één eHealth-oplossing voor fysiotherapiepraktijken, trekt zich terug uit de markt voor fysiotherapiepraktijken. Het e-healthplatform, onder licentie beschikbaar voor fysiotherapiepraktijken in Nederland, zal haar activiteiten per 31 december van dit jaar staken en de lopende verplichtingen in 2017 afronden. Het achterblijven van vergoedingen door zorgverzekeraars zien wij als een belangrijke reden waardoor opschaling van eHealth in de fysiotherapie onvoldoende van de grond komt. Dit heeft HelloFysioApp doen besluiten haar activiteiten te staken. HC Health, de moedermaatschappij en grondlegger van de online fysiotherapie in Nederland en al jaren succesvol met haar dienstverlening, zal haar online fysiotherapiediensten richting bedrijven blijven voortzetten onder de naam HelloFysio.

 

Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan in het nemen van dit besluit. We zijn destijds gestart vanuit de drive en missie om de zorg te verbeteren en eHealth toegankelijk te maken voor patiënt en therapeut. Dat dit niet gelukt is binnen de reguliere zorg vinden wij natuurlijk ontzettend jammer.

 

Woord van dank

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons de afgelopen twee jaar heeft gesteund en met wie we op plezierige wijze hebben mogen samenwerken. In de eerste plaats danken wij al onze klanten: fysiotherapeuten en praktijkeigenaren; visionairs en early adopters van het eerste uur. Dank voor jullie vertrouwen, enthousiasme en drive. Het was een groot genoegen om met elkaar te pionieren in een poging eHealth toegankelijk te maken.

Dank aan beleidsmedewerkers en inkopers van alle grote zorgverzekeraars, voor jullie tijd en de veelal inspirerende gesprekken. Ondanks dat we betreuren dat er niet meer ruimte is gemaakt voor de vergoeding van blended eHealth binnen de fysiotherapie, hopen we dat het zaadje geplant is en dat er in de nabije toekomst verandering in komt zodat patiënt en fysiotherapeut hier van kunnen profiteren.

Dank in het bijzonder aan Multizorg VRZ, a.s.r., ONVZ, De Friesland Zorgverzekeraar en Eno voor het feit dat jullie je nek hebben uitgestoken met het doel een beweging op gang te brengen. Wij hebben de samenwerking als uitermate prettig ervaren, mede vanwege jullie insteek om zowel het patiëntbelang als het belang van de fysiotherapeut tot zijn recht te laten komen binnen de inkoopafspraken.

Dank aan alle onderzoekers, Universiteiten en Hogescholen waar we mee hebben mogen samenwerken, en in het bijzonder Hoogleraar Fysiotherapiewetenschappen Cindy Veenhof, voor je geloof, drive en enthousiasme om de zorg te verbeteren (mede) door middel van eHealth.

Dank aan minister Edith Schippers voor de vermelding van HelloFysio in de brief aan het KNGF in het kader van het 125-jarig bestaan van de beroepsorganisatie en uw onophoudelijke drive om de zorg te vernieuwen.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij blijven bereikbaar via www.hellofysioapp.nl/contact

 

Het HelloFysioApp team

 

Wat houdt dit concreet in voor de fysiotherapiepraktijken die met HelloFysioApp werken?

Zoals je van ons gewend bent zal HelloFysioApp al haar lopende verplichtingen netjes nakomen en geleidelijk afbouwen. Concreet houdt dit het volgende in:

 

-HelloFysioApp zal per direct geen nieuwe klanten meer aannemen.

-Lopende contracten worden met ingang van 01-01-2017 niet verlengd; deze worden stopgezet met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn.

-Praktijken krijgen de mogelijkheid op eigen initiatief tussentijds en per direct de overeenkomst te beëindigen. Praktijken die hier gebruik van wensen te maken, kunnen dit per mail aan ons melden.

-Praktijken die geen gebruik maken van de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging kunnen ook na 01-01-2017 gebruik blijven maken van HelloFysioApp tot de verloopdatum van hun individuele contract.

-Praktijken die deelnemen aan pilots met verzekeraars (Multizorg VRZ, Eno en De Friesland Zorgverzekeraar) kunnen HelloFysioApp blijven gebruiken en declaraties indienen bij deze verzekeraars tot de einddatum van deze pilots.

-Praktijken die deelnemen aan onderzoekstrajecten met Universiteiten waaronder E-Exercise Lage Rug en de Parasolstudie SOLK kunnen tot het einde van deze onderzoekstrajecten gebruik blijven maken van HelloFysioApp.

-Patiënten hebben tot een jaar na de laatste behandeling toegang tot HelloFysioApp.

-De bewaartermijn voor patiëntgegevens zullen wij blijven hanteren.

-De helpdesk van HelloFysioApp blijft ondersteuning bieden tot en met de laatste klant.

 

Voor vragen zijn wij bereikbaar via www.hellofysioapp.nl/contact

 

Wat ging hier aan vooraf?

-In 2010 introduceerde HC Health als eerste in Nederland online fysiotherapie onder de naam HelloFysio.

-Binnen de bedrijfszorg was HelloFysio al snel een succes met klanten als ABN AMRO, CSU en UWV.

-Onderzoek van IQ Healthcare, onderdeel van de Radboud Universiteit, toonde in 2013 aan dat de aanpak leidt tot uitstekende behandelresultaten, meer zelfmanagement, lagere zorgkosten en een hoge patiënttevredenheid.

-Aanvankelijk was er veel weerstand en kritiek vanuit de beroepsgroep fysiotherapie maar met de jaren begon dat te veranderen.

-Mede aangemoedigd door verzekeraars richt HC Health zich met dit bewezen product in april 2014 op een nieuwe markt. De eHealth-oplossing wordt onder de naam HelloFysioApp onder licentie opengesteld voor fysiotherapiepraktijken in Nederland.

-De randvoorwaarden – het wettelijk kader – zijn aanwezig, er zijn geen restricties, verzekeraars mogen eHealth inkopen.

-HelloFysioApp is daarbij op zoek gegaan naar strategische samenwerkingspartners, vernieuwers in de zorg, die zich de met ons willen inzetten om eHealth toegankelijk te maken voor patiënt en therapeut.

-Per januari 2015 vergoedt Multizorg VRZ, met a.s.r. en ONVZ als eerste verzekeraars blended fysiotherapie voor HelloFysioApp-licentiehouders. In 2016 volgen ENO en De Friesland verzekeraar.

-Ondanks vele gesprekken met inkoopafdelingen van alle grote verzekeraars blijven zij terughoudend en komen in de praktijk niet of nauwelijks tot inkoopafspraken.

-Als er wel inkoopafspraken zijn blijft dit beperkt tot kleinschalige pilots met een beperkt aantal praktijken, waarbij veelal slechts één eHealth-applicatieleverancier toegelaten wordt binnen de pilots en waarbij vergoeding alleen mogelijk is bij een beperkt aantal aandoeningen (veelal aspecifieke lage rugklachten en/of KANS). Kortom, geen recept voor opschaling.

 

 

Voor de Q&A betreft de beëindiging van de activiteiten rondom de HelloFysioApp voor fysiotherapiepraktijken zie FAQ

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl