FAQ - HelloFysioapp - De alles in één e-health oplossing voor fysiotherapie

Beëindiging activiteiten HelloFysioApp voor fysiotherapiepraktijken 

Waarom is er gekozen voor deze stap? 

2 jaar lang heeft HelloFysioapp geprobeerd om binnen de regulieren fysiotherapie e-health een plaats te geven. Uit de verschillende pilots blijkt dat er zeker een plek is voor e-health binnen de fysiotherapie zowel vanuit de therapeuten als vanuit de patiënten. Aan de randvoorwaarden wordt voldaan vanuit de overheid maar de grote verzekeraars vergoeden het nog zeer beperkt of niet waardoor opschaling onvoldoende vorm heeft gekregen. Wij zien hier op korte termijn geen verandering in komen. Dit heeft HelloFysioapp doen besluiten niet verder te gaan met het product binnen de reguliere fysiotherapie.

 

Tot wanneer moet ik betalen nu ik weet dat ik volgend jaar geen gebruik meer kan maken?

Praktijken die geen gebruik maken van de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging kunnen ook na 01-01-2017 gebruik blijven maken van HelloFysioApp tot de verloopdatum van hun individuele contract. Praktijken krijgen de mogelijkheid op eigen initiatief tussentijds en per direct de overeenkomst te beëindigen. Praktijken die hier gebruik van wensen te maken, kunnen dit per mail aan ons melden.

 

Wat gebeurt er met de patiënten gegevens? 

De patiëntgegevens zullen worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn.

 

Tot wanneer kan mijn patiënt in de portal? 

De patiënten kunnen tot 1 jaar na het start van een traject inloggen op de portal.

 

Wat gebeurt er met de lopende pilots?

De pilots zullen niet worden afgebroken en lopen dus door tot de einddatum zoals afgesproken binnen de pilot.

Pilot ENO —> Ingangsdatum 1 mei 2016 tot 01 mei 2017

Pilot Multizorg —>Ingangsdatum 1 januari 2015 tot 31 december 2016

Pilot De Friesland —>Ingangsdatum 1 april 2016 tot 31 maart 2017

 

Hoe ziet het met de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar? 

Gedurende de looptijd van de pilots kunnen declaraties op de gebruikelijke manier worden ingediend bij de verzekeraars. Voor eventuele vragen hieromtrent kun je terecht bij de verzekeraar.

 

Wat gebeurt er met de koppelapplicatie?

De koppelapplicaties zullen via Intramed en Fysiomanager worden verwijderd wanneer er gebruik wordt gemaakt van een online omgeving. Als het beheer van het EPD in eigen beheer is zal de koppel applicatie zelf kunnen worden verwijderd. Is het beheer in handen van een externe ICT partij dan kunnen zij de koppeling verwijderen. Het verwijderen van de koppelapplicatie gaat op dezelfde manier als met andere Windowsprogramma’s. Dit kan via: configuratiescherm -programma’s -programma’s en onderdelen -een programma verwijderen of wijzigen.

 

Pilot Multizorg VRZ

Ik heb een vraag over de declaraties. Bij wie moet ik zijn?

Bij vragen over de declaraties kun je contact opnemen met Elise Hooijmaijers van Multizorg VRZ. Dit kan per mail ehooijmaijers@multizorgvrz.nl of telefonisch: 06 – 456 23 045.

 

Welke declaratiecodes zijn er binnen de pilot?

De declaratiecodes vind je in het contract dat je vanuit Multizorg VRZ hebt ontvangen. Hieronder zie je de tabel. Bij vragen over declaraties kunnen wij je helaas niet helpen. We moeten je hiervoor echt doorverwijzen naar Multizorg VRZ (zie de vraag hierboven).

Declaraties pilot e-health Multizorg

 

Hoe krijg ik de declaratiecodes in het EPD zodat ik kan declareren?

– Als je gebruik maakt van Intramed kun je zelf een codelijst aanmaken en daar de codes in zetten. Lukt dit niet, dan kun je contact opnemen met het Service Centrum van Intramed (0182-621121).

– Voor gebruikers van Fysiomanager zijn de bilaterale codes voor de EPD’s ingevoerd. Mocht, om welke reden dan ook, dit niet goed zijn gegaan dan kun je contact opnemen met de helpdesk van Fysiomanager (051 36 44 511).

 

HelloFysioapp kan je met vragen over declaratiecodes helaas niet verder helpen.

 

Krijg ik wel een factuur van HelloFysioapp als ik deel uitmaak van de pilot?
Ja, je krijgt een factuur toegestuurd per email.


Heb ik recht op een gratis proefperiode en wanneer gaat die in?
Ja, net als iedereen krijg je één maand gratis. Deze periode gaat in vanaf het moment dat je de workshop hebt gevolgd.

 

Is webcam gebruik mogelijk voor pilot deelnemers?
Nee, dit is helaas nog niet mogelijk.

Algemeen – Gebruik

Ik heb een vraag over het gebruik van de portal. Wie kan mij helpen?

Bij vragen over het gebruik over de portal kun je op meerdere manieren contact met ons opnemen. Korte vragen kun je stellen via twitter (@hellofysioapp). Past het niet in 140 tekens, dan kun je contact opnemen met Robert Leedekerken via robert@hellofysioapp.nl of 06 466 15 150.

 

De portal loopt vast/werkt niet goed. Bij wie moet ik zijn?
In dit geval stellen we je graag een aantal vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen. We vragen je daarom om contact op te nemen met Robert Leedekerken via robert@hellofysioapp.nl of 06 466 15 150.

 

Ik wil een extra beheerdersaccount, kan dat?
Ja, dat kan. Je betaalt alleen voor account(s) van een fysiotherapeut, niet voor de beheerdersaccounts.

 

Ik heb veel parttimers in mijn praktijk. Mag ik 2 (of meerdere) fysiotherapeuten op één account laten werken?
Nee, je betaalt per fysiotherapeut. Iedere fysiotherapeut heeft zijn/haar eigen, persoonsgebonden, account.

 

Is het mogelijk om meerdere fysiotherapeuten aan één patiënt te koppelen?
Ja, dat is mogelijk. Iedere fysiotherapeut kan alle patiënten van de praktijk inzien en zodoende begeleiden.

 

Werkt HelloFysio(app) op de smartphone?
Jazeker, HelloFysio is door de patiënt en therapeut te gebruiken via de smartphone.
We zijn overigens bezig met het ontwikkelen van een mobile app. Wanneer deze beschikbaar zal zijn kunnen we op dit moment niet exact zeggen.

Algemeen – Overeenkomst

Hoe weet ik wanneer mijn gratis proefmaand is verlopen?

HelloFysioapp stuurt je een melding dat je proefmaand afloopt. Doe je niks, dan stopt je abonnement automatisch. Houd er rekening mee dat je dan niet meer kunt inloggen.

 

Wat moet ik doen als ik na mijn proefmaand gebruik wil blijven maken van HelloFysioapp?
Nadat je bent ingelogd zie je in het linkermenu, onderaan, een optie “abonnement verlengen”. Klik hierop, vul je gegevens aan, accepteer de voorwaarden, klaar!

 

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?
De duur van de overeenkomst wordt stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij een partij de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

 

Kan ik mijn abonnement in het eerste jaar tussentijds opzeggen?
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

 

Kan ik mijn abonnement na het eerste jaar tussentijds opzeggen?
Dat kan. Na de verlenging voor onbepaalde tijd kunnen partijen schriftelijk opzeggen. De overeenkomst komt dan na drie maanden plus de lopende factuurtermijn op moment van de ontvangst van opzegging, ten einde.

 

Als ik gedurende het jaar accounts wil toevoegen, start het jaar looptijd dan opnieuw?
Nee, gedurende de overeenkomst kan opdrachtgever meer accounts voor eindgebruikers gaan afnemen. Dit heeft geen invloed op de duur van de overeenkomst.

Algemeen – Vergoeding & Betaling

Hoe worden de licenties in rekening gebracht?

HelloFysioapp maakt gebruik van een maandelijkse incasso. We sturen de factuur/facturen per email naar je toe.

 

Zijn de kosten voor een licentie inclusief of exclusie BTW?
Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

 

Kan ik gedurende de overeenkomst extra licenties afsluiten?
Ja, dat kan. Gedurende de overeenkomst kan opdrachtgever meer accounts voor eindgebruikers gaan afnemen. Deze worden per daaropvolgende kalendermaand in rekening gebracht.

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl