Verplichting e-health door zorgverzekeraars leidt tot commotie in de fysiotherapie

10 apr 2015

Afgelopen week stuitte ik op een interessante discussie die gaande is op de LinkedIn groep van KNGF De Fysiotherapeut. Onderwerp van deze discussie is een eerder verschenen nieuwsbericht met de titel ‘HelloFysioapp verplicht door verzekeraars?’. In de discussie op LinkedIn lijkt men zich af te zetten tegen HelloFysioapp. Graag wil ik met dit blog mijn standpunt en visie op dit discussiepunt toelichten.

‘Er komt een moment dat we tegen zorgverleners zeggen dat ze nog een of twee jaar de tijd hebben en daarna een zorgproces moeten hebben waarin e-health een functie heeft. Zorgverleners die niet meedoen, bieden we geen contract meer aan, die decontracteren we dus. De gesprekken tussen zorgverzekeraars over dat duwtje zijn in volle gang. De een is wat sneller dan de ander, dat geeft niet en is soms ook te billijken. Maar vroeg of laat moeten ze mee. We gaan niet toestaan dat relevante modernisering tegengehouden wordt. Het houdt een keer op.’ Aldus Hans Hopmans, senior manager strategie en inkoopontwikkeling bij Achmea Zorg & Gezondheid.
Deze uitspraak heeft op LinkedIn voor nogal wat commotie gezorgd en tot veel lange reacties geleidt. Is dat terecht of loopt het niet zo’n vaart in de fysiotherapie?

Verplichting e-health in de GGZ reeds een feit

Zorgverzekeraars stellen in hun inkooponderhandelingen met aanbieders in de GGZ de inzet van e-health sinds 2014 verplicht. Hieruit blijkt dat de verplichting binnen de fysiotherapie mogelijk toch ook in het verschiet ligt. Laat ik voorop stellen dat ik een verplichting van e-health, of ieder andere werkwijze, niet goed vind. Waar wij met HelloFysioapp voor pleiten bij zorgverzekeraars is dat er een goede vergoeding voor e-health komt. Niet alleen voor HelloFysioapp maar ook voor alle andere initiatieven die met de tijd meegaan. E-health is immers health en zou daarom vergoed moeten worden door alle zorgverzekeraars.

Vergoeding e-health

Zo lang e-health niet onder de reguliere zorg valt zal opschaling binnen de fysiotherapie traag en moeizaam gaan. Op dit moment is de vergoeding van e-health slechts geregeld binnen kleinschalige pilots bij diverse verzekeraars: VGZ en Menzis vergoeden MijnFysioOnline, Multizorg VRZ vergoedt HelloFysioapp, Interpolis en FBTO vergoeden HelloFysio en dan zijn er ook nog tal van initiatieven die niet worden vergoedt. Kortom, een onwerkbare situatie die de opschaling van e-health in de weg staat. Voor welk product moet ik immers kiezen binnen mijn praktijk? Het komt er altijd op neer dat je de ene patiënt waar toevallig een vergoeding geregeld is wel met e-health kan behandelen en de ander niet. Of dat je voor meerdere e-health oplossingen moet werken binnen je praktijk. Ook dat is niet wenselijk.

Zorgverzekeraars aan zet

De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg staan onder druk door de sterk toenemende zorgvraag vanwege de dubbele vergrijzing en een dreigend arbeidstekort. Dit vraagt om nieuwe zorgvormen en een andere inrichting van zorgprocessen als we toekomstbestendige zorg willen realiseren. Innovaties, waaronder e-healthdiensten zijn hierin onmisbaar. E-healthdiensten kunnen namelijk een belangrijke rol spelen zowel op het gebied van zelfmanagement als op het gebied van behandeling, maar ook op het gebied van preventie (denk aan risicoscreening of vroegdiagnostiek). Zorgverzekeraars hebben de taak om zorg zodanig in te kopen dat het voor iedereen toegankelijk is en in mijn optiek schieten ze hierin tekort. Ik pleit er echt voor dat alle zorgverzekeraars e-health gaan vergoeden, ongeacht het product. Na 5 jaar wordt het nu wel eens tijd om hier meer vaart mee te maken.

 

Wat vind jij hiervan? Laat je reactie hieronder achter of volg de discussie op LinkedIn.

 

Sander de Casparis

@scasparis

Sander de Casparis

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl