E-health in de fysiotherapie: kans of bedreiging?

22 jul 2015

Zorgkosten stijgen en zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Fysiotherapeuten hebben naast een zorgtaak een maatschappelijke  verantwoording om de zorg betaalbaar te houden. Door de inzet van e-health binnen het zorgproces kan de zorg efficiënter en meer rondom de patiënt georganiseerd worden. Tevens biedt e-health  de mogelijkheid je als praktijk te onderscheiden. Overheid en verzekeraars stimuleren het gebruik van e-health.  Veel fysiotherapeuten zien e-health nog steeds als een bedreiging in plaats van een kans. Maar is dit terecht?

Technologie maakt het leven makkelijker

Er wordt door fysiotherapeuten regelmatig gezegd dat e-health vanuit een externe motivatie komt (opgelegd door verzekeraars en/of innovators)  i.p.v. de interne motivatie van de fysiotherapeut. Zelf ben ik fysiotherapeut en ben ik met mijn compagnon vanuit een interne motivatie 6 jaar geleden HelloFysio gestart. De reden was (en is) dat wij geloven in zelfmanagement en dat het vaak lastig is om patiënten te motiveren huiswerkoefeningen te laten doen. Technologie maakt het leven van mensen in allerlei branches makkelijker, waarom dan niet in de fysiotherapie?

Uberficatie

Een bedreiging die ik zeker wel zie is een ‘Uberficatie’ van de zorg. Daniel Kraft, Amerikaans arts, wetenschapper en ondernemer schetst dit beeld heel duidelijk. “De jongens die Uber en AirBNB hebben ontwikkeld, waren geen taxichauffeurs of hotelmanagers, maar ze hebben die sectoren wel volledig op hun kop gezet.” Waar staan wij straks als bijvoorbeeld een Microsoft of Google met een app komt, ondersteunt door Google translate, waarbij fysiotherapeuten uit lage lonen landen zich op de Nederlandse zorgmarkt richten?
Een dergelijk scenario is niet geheel ondenkbaar. Of het zo ver gaat komen is natuurlijk de vraag. Een ding is zeker; dergelijke veranderingen komen op ons af. In welke vorm is nog niet helemaal te voorspellen. De vraag die je jezelf als praktijkhouder zou moeten stellen is of je je hier tegen verzet of er in mee gaat? Wat is de beste strategie? Weerstand bieden of de veranderingen die onherroepelijk op je af komen omarmen?

E-health is onontkoombaar

Speelt de bereidheid om innovatie te omarmen een cruciale rol in de toekomst van fysiotherapie? Onze eigen hoogleraar fysiotherapie Cindy Veenhof en Henri Kiers, directeur Instituut voor Bewegingsstudies van de faculteit gezondheidszorg van de Universiteit van Utrecht staan in ieder geval achter de ontwikkeling in onze beroepsgroep. Ik citeer: “Het Instituut voor Bewegingsstudies waaraan Kiers leiding geeft, gaat via het lectoraat Innovatie van bewegingszorg stimuleren dat innovatieve concepten, waaronder die op e-healthgebied, ruimte krijgen om te landen in de praktijk van de fysiotherapeut.” Prof. dr Cindy Veenhof wordt lector van dit lectoraat. Fysiotherapeuten zullen gewend moeten raken aan e-health en zullen ondernemerschap moeten betrachten. De ontwikkelingen op dit gebied zijn zo sterk dat het onontkoombaar is dat dit ook meer invloed zal gaan krijgen op het contact tussen de fysiotherapeut en zijn patiënten. Ik denk dat professionals hierin ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.” Lees het volledige artikel op Mobile Doctors.

Betere marge in de fysiotherapie door inkoop  zorgmodules

Achmea  zal binnen haar zorgproducten per 2016 e-health verplicht stellen. En  Achmea verwacht dat 80% van de fysiotherapeutische zorg in 2020 via zorgproducten ingekocht zal worden. Het idee van een zorgmodule is dat de fysiotherapeut een vast bedrag krijgt voor een patiënt met een bepaalde indicatie, ongeacht het aantal behandelingen wat gegeven wordt. Ben je als zorgverlener in staat de patiënt met minder behandelingen beter te maken én te voldoen aan output criteria (o.a. kwaliteit van zorg) dan gaat je marge hierdoor omhoog. Er zijn al een aantal partijen in Nederland, zoals bijvoorbeeld Orthonet en Fysiotopics, die voor hun leden  zorginkoopafspraken maken  met verzekeraars. Zij bieden al e-health aan in hun producten en/of zijn druk bezig dit te implementeren. Voor het eerst sinds lange tijd zijn verzekeraars dus bereid om fysiotherapiepraktijken die doelmatige zorg leveren beter te belonen dan praktijken die vooral gericht zijn op het zo vaak mogelijk behandelen van patiënten. Dit is in mijn ogen een prachtige kans voor al die praktijken die vanuit een intrinsieke motivatie gericht zijn op doelmatigheid.

Substitutie van 2e naar 1e lijn

Zorginkoop Menzis wil 20% substitutie van de 2e naar 1e lijn in 2018. Daarbij ligt de prioriteit o.a. bij het bewegingsstelsel. Kansen alom voor onze beroepsgroep fysiotherapeuten. Denk bijvoorbeeld aan minder hernia operaties door goede voorlichting en bewegingsprogramma’s vanuit de fysiotherapie georganiseerd. Of minder orthopedische ingrepen doordat wij in staat zijn mensen langer op de been te houden en kwaliteit van leven te bieden. De fysiotherapeut is hier bij uitstek voor geschikt. Een mooi voorbeeld op dit vlak waar ook e-health wordt benut is e-exercise; een blended e-health programma voor mensen met artrose, ontwikkeld door het Nivel. De eerste onderzoeksresultaten zijn positief en momenteel wordt gekeken hoe het op grotere schaal ingezet kan worden.

E-health voor chronisch zieken

Onze Minister van Volksgezondheid is in elk geval duidelijk over de toekomst van de zorg en de rol van e-health: “Door de stijgende en veranderende zorgvraag komt er gigantische druk op de gezondheidszorg” aldus minister Schippers bij een bijeenkomst van de Celsus-academie voor betaalbare zorg op 23 april 2015 in Utrecht. “De zorgvraag stijgt en verandert ingrijpend. 8 miljoen mensen met één of meer chronische aandoeningen in 2030. Een onvoorstelbaar getal. Bijna de helft van de mensen! Maar als dat bij u het beeld oproept van mensen die alleen maar in bed liggen, dan moet u daar heel snel vanaf. De chronisch zieke van de toekomst wil, en kan gewoon meedoen. Die vraagt om maatwerk: zorg thuis, met e-health.”

E-health: kans of bedreiging?

Persoonlijk zie ik vooral kansen. Wij krijgen allemaal te maken met grote verandering. En als wij goede en betaalbare zorg willen, dan gaat dat nog veel van ons vragen. Een andere manier van werken, de inzet van technologie, anders opleiden en anders denken. Voor  fysiotherapeuten die  hier klaar voor zijn liggen er veel kansen. Kansen voor betere zorg, meer doelmatigheid, meer instroom van patiënten naar de praktijk en betere marges. Wie wil dat nou niet? De bal ligt bij de fysiotherapeut, wie trapt hem in?

 

Ik ben benieuwd naar jouw visie! Laatje reactie hieronder achter of laat het mij weten!

Sander de Casparis
@scasparis

Sander de Casparis

 

2 gedachten over “E-health in de fysiotherapie: kans of bedreiging?”

  1. Harald Miedema schreef:

    Eens met deze visie op de ontwikkeling van E-Health en de noodzaak om als fysiotherapeut daar iets mee te doen. De vraag is niet of je er iets mee gaat doen, maar hoe je dat in je huidige praktijk passend bij je beleid, interesses en mogelijkheden kunt doen. De E-Health toepassingen moeten zich verder ontwikkelen zodat de therapeuten nog efficiënter en de patiënten nog makkelijker ermee kunnen omgaan. Onderzoek is van groot belang om met betrekking tot effecten, substitutie en doelmatigheid het kaf van het koren te scheiden. Vanuit Hogeschool Rotterdam willen wij daar ook een belangrijke bijdrage aan leveren.

  2. talentpool schreef:

    Hey Sander,

    Bedankt voor het delen van deze informatie over de E health in de fysiotherapie. Ik wist zelf niks over dit onderwerp maar het is me nu wat duidelijker. bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl